O NÁS

Klub IPSC Hradec Králové byl založen 1.1.2014

Zakládající členové jsou aktivní sportovní střelci. Mezi členy jsou reprezentační střelci Asociace sportovní dynamické střelby ČR.

Cíle klubu IPSC Hradec Králové je organizovat střelce, kteří mají zájem o IPSC střelbu. Získat pro střelbu IPSC vhodnou střelnici nebo místo, kde by takovou střelnici bylo možné vybudovat.

K dalším cílům patří zahájení IPSC střelby z airsoftových zbraní.

Členství

Našim řádným členem se může stát:

  1. Každý občan České republiky bez rozdílu pohlaví, starší 18-ti let, který se za řádného člena přihlásí, zaváže se platit členské příspěvky, je přijat většinou hlasů stávajících členů a přijetí schválí předseda organizace.
  2. Členem se může stát i občan mladší 18-ti let, avšak nemá právo hlasovat ve valné hromadě.

Podrobnější informace najdete ve stanovách klubu  zde.